profile card
Quản Đức Toàn
Tôi là Quản Đức Toàn, một cậu sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử . Tuy là câu sinh viên về ngành kỹ thuật nhưng tôi lại thích về phần lập trình . Tôi hay vọc vạch làm một số Web vì đam mê . Tôi hiện đag theo học tại Trường Đại học Phenikaa
Kim Bảng , Hà Nam
0
Followers
0
Following
0
Posts
0
Works